Neki od projekata su:

Energana Lički Osik, isporuka betona za hidrotehnički tunel Kosinj-Bakovac, izgradnja dovodno - odvodnog kanala, vjetropark Vratnik (Senj), brojni privatni objekti raznih namjena u cijeloj regiji, prodajne zgrade Konzuma u Senju i na otoku Rabu, isporuka različitih materijala za izgradnju autoceste A1, isporuka drobljenih kamenih frakcija, betona i asfalta za izgradnju brojinih poslovnih zgrada, škola i drugih različitih objekata

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-01
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-02
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-03
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-04
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-05
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-06
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-07
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-08
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-09
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-10
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-11
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-12
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-13
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-14
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-15
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-16
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-17
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-18
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-19
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-20
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-21
Millem-inženjering d.o.o.Kamenolom-betonara-safaltna-baza-22
Millem-inženjering d.o.o.Asfaltna-baza
Millem-inženjering d.o.o.Betonska pumpa